Luminoso

raul rajangu

BERLINER LISTE 2013

Secret Reich  Berliinis  2013


[unitegallery BERLIN013]

BERLINER LISTE 2013

2013

Täna Berliinis me ei kysi  Sigmund Freudi kurikuulsat, aga ilmselt mitte ylemäära surematut kysimust: Was will das Weib? –  me kysime hoopis: Was will das/der Rajangu?

Millele vastamiseks pole loomulikult vähimatki abi Freudi/Lacan’i luuludest/mytologeemidest e.g. Nirvanaprinzip, Verleugnung, Anlehnung, Multi-Spaltung, Gehorsamerzwingungschance etc. Ja  muidugi ei vaja me mistahes rafineeritud koode/agendasid  –  ning ka nn. ortodoksse hermeneutikaga pole  suurt midagi peale hakata – Rajangu kunst ei ole võimuiha (Nietzsche/ Foucault) või omniseksuaalsuse (Freud/Lacan) või poliitökonoomia (Marx/Adorno) produkt/ sublimatsioon/repressioon/ hyperexpressioon/perversioon.

Ja  Alle gegen Alle libiidohydraulikaga Rajangule läheneda on ka ilmselgelt mõttetu –  seda enam, et Rajangu looming pole tekkinud aja-, aju-, võimu- või rahapuudusest ja rabab nautijat otse barokse luxuse ja ylikylluslikkusega. Pigem võixime Rajangu puhul tuvastada teatud transkonventsionaalse protokolli (cf. Manuel Castells), mis antud kairos‘es reinkarneerub antistruktuuris/liminoidis/metanoidis; võimalik, et isegi paranoidis – niivõrd kuivõrd reaalne virtuaalsus ainult paranoidne olla saabki.

Rajangut, kes on võrdselt perfektne nii maalija, aktsionalisti, ruumi-installaatori, 3 D esteetiku kui ka transmeedia aktivistina par excellence, huvitavad kõikvõimalikud nähtavused/näivused/ hiilgavused (cf. Rajangu  kunstnikunimi Luminoso) – oma transformance’ites näikse ta järjekindlalt ja mõneti paradoksaalselt lähtuvat Oscar Wilde´st – maailma saladus peitub nähtavas, mitte nähtamatus. Ometi lummab Rajangu vaatajat muuseas – ja seda totaalsemalt – just nähtamatuga.

Ja ei mingit Lacan’i Isa Nime/Seadust etc – ainus genereeriv printsiip näikse olevat absoluutselt toores/yrgne/arhetyypne fiat –piirideta, reegliteta, illegaalne akt.  Rajangu ei loo feminiinsest kaosest maskuliinset korda, ei vastandu, ei revolutsioneeru, ei hullu, ei lõhestu – ta hajub võluvalt ja syytult kõigist (mis)representatsioonidest, tautoloogiatest, strateegiatest, kõigist transgressioonidest, dekonstruktsioonidest –  kuhu? Tõepoolest, kuhu Rajangu privaatne Umwelt meid lohistab?

Rajangu Secret Reich Transformance 2013  Berliinis kisub meid, lausa imeb meid sisse – amelema Coca-Cola või Gazprom’i voodis, yhinema pneumaatiliste Gastarbeiter’itega paradiislikul sexuaal- orgial, debiliseerima paavstlust/isamaalisust(Vaterländerei)/ loogikat/keelt, jõllitama öökimiseni digitaalseid ekraanimeediaid, etc. Aga vabalt võib olla, et Secret Reich on vaid trans-generatsioon,  nostalgiline üleskutse tagasipöördumiseks igavikuliste väärtuste juurde –  Perekond, Usk, Isamaa, Juht, Töö, etc.

Sest – kuigi „Ratastoolis Paavst” on ratastoolis paavst, „Füürer Koeraga” on füürer koeraga, „Kuuba Seksuaalmonstrum” on kuuba seksuaalmonstrum, „Pneumaatiline Keha” on pneumaatiline keha, etc,  jääb igale tarbijale vabadus, õigus ja kohustus – aga ka lootus – näha paavstis „Religioosset/ Seksuaalset Puuet”, koeras „Teise Iha/Ila/Diskrimineerimist”, Füüreris „Queering‘ut”, Coca – Colavoodis „Sireenserverit”, Gastarbeiter’ites „Pyha Perekonda”etc.

Sest Secret Reich – see oleme meie.

Written by klf © 2013 Luminoso Entertaiment Group, Inc.