Luminoso

raul rajangu

LUMINOSO FEAT. RUSSKIY RAZMER

Hobusepea Galerii, Tallinn


[unitegallery RAZMER]

LUMINOSO FEAT. RUSSKIY RAZMER

SEPTEMBER 2010 HOBUSEPEA GALERII, TALLINN

2010. aasta suvel erinevates Inglismaa kirikutes salvestatud hüpnootiline 3 D videokunst Luminoso uues multimeediaprojektis.

Luminoso küsib – kuidas vabaduse diskursus dekonstrueerib mõistuse metanarratiivi? Luminoso multimeediaprojekt 3 D videopildiga provotseeriva ja ambivalentse pealkirjaga “Luminoso feat. Russkyi Razmer”  – viide (kuri)kuulsale Russkyi razmer´ile – uurib  erinevate ideoloogiliste ja religioossete monomaaniate sotsiaalset ja psühholoogilist toimespektrit. Luminoso jälgib “vabaduse” kui banaalse isandtähistaja kõikidest tähendustest tühjenemist ja muutumist seeläbi Ultimatiivseks Pühaks Postulaadiks, ning seeläbi “vabaduse” invaliidistumist.

Projekti integreeritud objektid – motoriseeritud ratastoolid, motoriseeritud klaaskirst, 3D videopilt – vihjavad glokaalse monokultuuri, aga ka mistahes kahemõõtmelise reaalsuse sandistavale ja suitsidaalsele toimele. Rääkivad pead ratastoolides  on  originaalne viide igasuguse rääkimise ja kuulamise inva-liidsusele ja abitusele totaalse multimodaalse hüpermeedia dikteeritud kultuuriruumis – ajal, mil rääkimisvabadus (ja veel enam rääkimiskohustus!) on globaalselt rakendunud, ei ole rakendunud kuulamisvabadus. Luminoso projekt jälgib vabaduse  transformance´i dualistlikus kosmoloogias – “vabaduse kui metanoia” muteerumist “vabaduseks kui paranoiaks”.

Projekt annab vaatajale/tarbijale (sic) võimaluse hoomata ideoloogiliste ja religi-oossete ressursside administreerimist ja managereerimist – kusjuures Luminoso loobub mistahes konspiroloogiast ja scapegoating´ust – ei ole (kahjuks!) mingit üleilmset vandenõu/US dreami/russkyi razmeri, millest lähtudes maailma juhitakse. Pigem on zombistunud ja patoloogiline globaalne monokultuur  muutunud suletud küberneetiliseks süsteemiks, mis vastavalt oma  needuse loogikale hävitab kõik vandenõud/dreamid/razmerid..

Unikaalse 3 D videopildi on tootnud ja produtseerinud Kaspar ja Kaur Kallas & Digital Sputnik.

Näitus jääb avatuks kuni 20. septembrini 2010.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital, Sony Center, Planestar OÜ, Voltalumen, Orbital Vox Stuudiod ja Digital Sputnik.

Näituseid Hobusepea galeriis toetab Eesti Kultuuriministeerium.